Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

Цели

Цели

Обединение 29 е надпартийна организация.

Обединение 29 работи на всички места и всички нива.

За обединение на всички родолюбиви българи и структури.

За въздигане на Българския Дух.

За мъдър, знаещ, действащ народ.

За равноправие, равнопоставеност и духовна връзка.

За осъзнатост и проявление на хилядолетната българска мощ,

като хранители на мира и творци на човешкото просветно, културно, научно  развитие.

 

Обединение 29 е отворено за всички идеи и инициативи, защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух,

за достигане на  свещения принцип

душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда,

за всички в единение.

За Нова Велика България!

Живее България!!!