Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

Структура

Структура

     Национално сдружение Обединение 29 подпомага изграждането и дейността на локални организации „Обединение 29“ по области. Като „Обединение 29 Стара Загора“, „Обединение 29 Търговище“…

     Двадесет и девет, защото са 28 административните области на територията на България и 29-та единица, организираща българите, живеещи в чужбина.

     Всяка локална организация, както и националната, се управляват с решения, взети от всички членове. В Обединение 29 Управителен съвет няма. Има Изпълнителен Съвет, който организира и координира изпълненията на взетите решения. И Контролен Съвет. ИС и КС са със сравнително къс мандат. И всеки момент членовете могат да решат промяна в състава. Всяка структура определя свой мандат.  

     КС е от 3 члена.

     ИС се състои от 7 члена, отговарящи за седем региона на страната. Разпределени като североизточен, север-център, северозападен, югоизточен, юг-център, югозападен, София и София област.

     Председателят на сдружението е един от 7-те члена на ИС. Това е човекът, който при необходимост подписва документи на сдружението.

     Препоръчително е членовете да се изредят през отделните позиции, което е защита и опитност.

     Обединение 29 няма пирамидална, а кръгова структура, няма ръководители, лидери, подчинени.

    Обединение 29 е изградено на принципа на равнопоставеност и равноправие. Членовете са хора с различни разбирания, манталитет, характер, заложби, способности. С взаимно уважение и толерантност, обединили ползите от тези различия с една обща цел – Род, Народ, Родина. 

Всеки може да членува в няколко структури на Обединение 29.