Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

Мегдан

Мегдан

Кой не знае Мегдана, кой не е бил на него!

Една от най-древните и мощни традиции на българския род.

Народно наследство! Национално богатство!

Мегданът е мястото за пълен социален контакт. Тук липсват възрастови граници, социални слоеве, интелектуални разделения, духовни различия…

Старите бистрят житейски процеси, младите диплят семейни проекти, малките мистериозно попиват в пълнота.

Всеобхватно, добросърдечно, човеколюбиво хортуване с думи и без думи, пораждащо и поддържащо по един красив, ефирен начин могъщата сила на българския дух.

И всеки е с новия си кат.

Днес! Възраждаме Мегдана. Във всеки град и всяко село, всяка неделя. Защото е Форма на народно самоуправление.

- Обсъждат се проблеми, обменят се идеи и се стига до решения, приложени на практика. Местни и национални;

- Това е информационен център – тук хората биват информирани за премълчаното от „официалните“ медии, за родозащитни инициативи; хранилище за знания;

- Място за присъединяване към подписки, декларации, становища..

- Сцена за детски школи, самодейни състави, читалищни дейности..;

- Базар за местни занаятчии и производители;

- Обединение на различни организации, структури, движения;

- Създаване на местно ядро за съответно реагиране, синхронизирано с всички други ядра;

- Опознаване, сближаване, осъзнаване на Род. Единение в Народ.

- Въздигане на българската сила и българския дух, запечатани в клетъчната ни и родова памет.

- Опомняне, че сме богата, плодородна, райска страна. Народ, дал познание, мъдрост, изкуство на света, от зараждането на днешната цивилизация.

 

  1. Линк към ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=FWVWcpQmfIQ

Разговор за Мегдана в предаване на ПО „Мяра“

Задължителен момент на Мегдана е Хорото. Хорото прави спойката! Хорото е мощен енергиен инструмент. Ползван частично и от медицина и от бойни изкуства и армия,  от терапевти и от духовни практики. Даже от днешните ПР и рекламни специалисти. Една обширна, обширна тема.

Ключът на Българина. Хорото като мощен енергиен инструмент.

Лекция пред телеграм общността ЗОВ, с над 3500 членове.

Цели институции работят с части на Мегдана и Хорото. Цели университети обучават в тънкостите на тези елементи. Влагат се средства и време за изучаване и прилагане. А ние си го носим вътре в себе си. В цялостност. Ние с това сме родени.

Я да надуем кавала и здраво да хванем байрака! Ушит е!

 

Как се прави Мегдан.

Събират се няколко ентусиасти с една тонколона.

Избира се място с посещаемост и човекопоток в неделния ден. Защото хората се спират, потропват с крак на място и …се хващат на хорото. Може да ги поощрите, като ги поканите. Не всички от инициаторите играят хоро. Те пък завързват разговори с поспрелите да погледат. Дори с охраняващите полицаи.

Най-късно до обеда в петък се подава уведомление в общината за провеждане на мероприятие по чл.8 и чл.11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, в което се посочва дата, часови диапазон, място.

Времетраенето е поне час. Ако сте изгледали видеото горе и сте изслушали аудио лекцията,  сте разбрали защо е важно всички да играем на едно.

Хорото завършва с Химна на България. Съберете се в кръг, играещи и приказващи, с хванати високо вдигнати ръце. И ВИЖТЕ нашата красива и чиста България. С Любов!

Файлът с хорото можете да изтеглите оттук:

Хоро за Мегдана

 

Участвайте за съставяне на още файлове за Мегдана с подходящи изпълнения!

За въпроси, стиковане и координиране – тел: 0878850478, Пепа Коева.  

Рипни, Калинке, да тропниме, да са пукат душманине!

Има мегдан в тая работа!