Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

Пътуващ университет

Пътуващ университет

Пътуващ университет - Знания извън глобалистката матрица.

Доброволна инициатива на будни и социално ангажирани българи, запазили се от влиянието на глобалистката матрица. Осъществява се на живо в различни градове на България. Участват лектори от различни структури и организации. Защото сме едно. Можете да подскажете тема, която ви вълнува или да ни поканите във вашия град. Пишете ни: линк.


Следете ни!
За да научите!
За да знаете!
За да действаме!


Проследявайте за следващата лекция. Елате, за да участвате в дебатите. "Пътуващ университет" е идея на акад. Иван Спирдонов, припозната от Обединение 29.

Акад. Иван Спирдонов е Председател на Обединение 29 Велико Търново. Учредител и член на ИС на Обединение 29, отговарящ за областите Велико Търново.

Youtube канал

Ключът на Българина. Хорото като мощен енергиен инструмент.

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "КРУМОВИ ЗАКОНИ" НСС "ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" И СДРУЖЕНИЕ. "ОБЕДИНЕНИЕ 29" В ПЛОВДИВ

БОЯН ПЛОВДИВ ОБЕДИНЕНИЕ 29