Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

ПОКАНА

ПОКАНА

Адрес

  • ул. Беласица № 45 - 47, гр. Пловдив

Дата и час

  • 19 май 2024
  • 10:00

За връзка с нас

Организатор

  • Обединение 29

За събитието

ПОКАНА

за редовно заседание на Общото събрание на

Сдружение Обединение 29, ЕИК 206554439, гр. Пловдив

 

         Управителния съвет / Изпълнителния съвет на Сдружение Обединение 29, ЕИК 206554439, гр. Пловдив, свиква на редовно заседание Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на адрес: ул. Беласица № 45 - 47 в гр. Пловдив, на 19. 05. 2024 г. от 10.00 ч., при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2024 г.
  2. Приемане на Доклад за дейността и ГФО на Сдружението за 2023 г.
  3. Избор на членове на Управителния съвет.

         При липса на кворум за обявения час, заседанието ще започне един час по-късно от обявения и ще се проведе валидно, независимо от наличието на кворум, съгласно чл. 15 от Устава. Материали по дневния ред могат да се получат чрез Председателя чрез установената форма за контакт.

         Свикването с настоящата покана е въз основа на Протокол на Управителния / Изпълнителния съвет на Сдружението от 27 04. 2024 г.

Председател:       Любомир Петков

Снимки

Видео