Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

Безследно изчезнали в България !?!

Безследно изчезнали в България !?!

Адрес

  • ВАЖНО!

Дата и час

  • Акция

За връзка с нас

Организатор

  • Обединение 29

За събитието

Инициатива на Обединение 29, Крумови закони, Свети Георги Победоносец

Безследно изчезнали в България !?!

Помогни и сподели!

  • за изработване на информационен портал, за свързване на обстоятелства и факти.
  • за изискване на отчети от длъжностни лица
  • за гласност и съдействие

Ако познавате някой, който се води безследно изчезнал;

Ако сте адвокат, журналист, програмист, специалист, параспособен...

Ако сте съпричастен, действен, съдействащ…

Свържете се с нас!

Всяка информация, идея, финансова подкрепа, професионализъм, способност… са от полза.

Да се съберем и прекратим бездействието!!!

Защото  в България безследно изчезват хора?! Плашещо голям брой! И компетентните органи нямат отговори.

Какво е станало? Къде е той, тя или то? Защо точно той, тя или то?

За това не се говори. Това не се оповестява. Нима е маловажно? Дали е маловажен близкият ми човек? Дали е маловажен човешкият живот!

Това са наши близки. Те са част от нас. А утре?!

Нека създадем шанс за откриването на тези хора!

И прекратим възможността за следващи посегателства!

Защото има БЕЗСЛЕДНО изчезнали в България.

Споделете и с други, за да знаят!

Снимки

Видео