Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

За нас

За нас

За  „Обединение 29“

    Винаги в интензивна динамика.

    От началото на 2021 година се проведоха множество срещи в цялата страна. Участие взеха десетки мъже и жени. Дискутирани бяха основни проблеми, цели и идеи, уточняващи визията за национално сдружение, което да обедини всички българи.

   Обединяване на всички съмишленици и съратници в действията  си за защита и изграждане на просперираща България.

   Организиране на платформи на всички нива за създаване на по-дълбоки връзки между българи, организации, структури за изграждане на  устойчив синхрон при изпълнение на общите ни цели.

   Някои от участниците в тези срещи отпаднаха, ненамирайки възможност за задоволяване на егоистични стремежи. Така се обособи група радетели за добруването на българите. На род и родина.

    На 23 май 2021г., в местността Узана, се проведе среща, на която се уточниха устав, принцип на работа, структура и ценности на  национално сдружение от нов, коренно различен тип. Тази оформена визия, предложихме на родолюбиви, дейни българи.

   И така, на 11 юни 2021г. до Велико Търново, се събрахме над 30 добротворци и учредихме национално Сдружение „Обединение 29“.

   Една широка обществена организация за създаване на нова просперираща България. С нови тенденции за въздигане на българския народ.

   Една качествено нова организация, качествено нова структура без вождове и лидери. Основана на равноправие и равнопоставеност на всички нейни членове.

   Национална организация, която да подпомогне създаването на 28 + 1 регионални организации, автономни в решенията и действията си и в същото време единни на национално ниво.

    Нов прочит и нов морал в създаването на организации и тяхното ръководене. Организация, която на принципа на тази ценностна система, да присъединява хора и организации. За изграждането на силно гражданско общество, за силна държава.

„Обединение 29“ е надпартийна организация.

    „Обединение 29“ събира българи от всички кътчета на планетата. Кой с каквото може и кой с каквото желае да се включи в идеите на сдружението. Българи, различни в своите индивидуални характеристики, обединяващи тези характеристики за обща цел – силна, цветуща България.   

    „Обединение 29“ работи за намиране и съединяване на допирните точки между  всички организации, структури, дори партии. С всички родолюбиви структури в България, с цел създаване на една критична маса от мислещи свестни българи,  за да може да се влияе на обществените промени у нас. Предлага платформа за изява и на тази база да се обединят и заздравят идеите, които да се проведат в действия.

Ние сме народообединители.

Ние не сме против. Ние сме ЗА.

   За силна България, за просперираща България, за вдигане на българския дух, за образована България, за здрава нация, за чиста природа, за единение.

Като нова, кардинално различна организация и в следствие разнородните качества на  всеки един от нас, крачка по крачка набираме инерция в реализирането на нашите цели и идеи. И имаме видими резултати.

Броят на членовете и симпатизантите нараства лавинообразно.

Поставили сме си висока летва и с общи усилия и чисти сърца продължаваме борбено по пътя, който сме избрали. Трудности ще изскачат, но ние не сме случайни. Защото целта ни е нашето бъдеще. И наследство.

Живее България!